Atajo har under åren lyckats bygga upp ett nytt riktmärke för modern latinamerikansk musik med över 12 släppta cd- skivor. Atajos sånger inbjuder till både rörelse och reflektion och blandar både reggae, cumbia, salsa, rock, blues och rytmer från Anderna som några exempel och skulle lätt kunna hamna i genren världsmusik. Sedan 1996 har Atajo spelat i framförallt Sydamerika men även Europa. 2019 började de spela i Sverige och kommer i år att vara en del av av vår Mossagårdsfestivalen!
atajo.se
facebook.com/atajo
instagram.com/atajo