"Varför är Mossagården den perfekta platsen för fiberberedning av hampa?” Byggnadsingenjören & kreativa coachen Clara Norell presenterar sitt samarbete med SLU Holding - ett Proof of concept kring svenskt hampafiber. Syfte att ta fram en hållbar affärsmodell kring de olika cirkulära bioekonomiska affärer/projekt som ett svenskt fiberberedningsverk leder till.
XPRESS YOURSELF!
Instagram: XY - Xpress Yourself!