Vi återkommer om regler kring campingen 2020, men vi kommer att ordna camping även 2020 och på samma plats som tidigare år.
 
 
Campingen är öppen 28-30 augusti
Festivalområdet är öppet 28-30 augusti