Festivalområdet är utrustat med handikapptoalett och har generellt god tillgänglighet för alla. Mossagården är en 1800-tals gård med smala och små rum men det går bra att komma in i huset med permobil, det finns en ramp att låna,  eller ber om man ber oss om bärhjälp (mer info i informationsboden på festivalområdet).