I år har vi bildat Mossagårdens natur och hampastiftelse! Stiftelsens syfte är att ses som ett centrum för positivt klimatavtryck med fokus på individ, hälsa och mångfald. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt synliggör alla djurslag och växtslag i världen för att gynna den biologiska mångfalden främst rörande natur och hampa. Vi vill berätta mer om detta och hur vi tillsammans kan göra skillnad för framtiden!
 

mossagarden.org