Gruppen Nawa spelar gammal arabisk-andalusisk muwashahat-musik, som präglas av orientaliska skalor, udda rytmer och transliknande stämning. Texterna är poetiska och handlar oftast om kärlek och vin. Gruppen består av en oud-spelande sångare och två andra vokalister samt tre slagverkare. Två dansöser dansar till musiken i mystisk tribal fusion stil och i klassisk orientalisk stil.