Om du mår dåligt och behöver hjälp söker du upp sjukvården, som finns i informationsboden mitt på festivalområdet. Här kan du få enkel hjälp i form av värktabletter och plåster och om du behöver mer omfattande hjälp ringer vi efter assistans. Det finns också möjlighet att vila kortare stunder inom området.   

Sjukvård
För mindre besvär,
besök sjukvården i informationsboden.
För akut sjukdom,
ring 112.